Algebra > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Testen

Opgave 7

Vereenvoudig de volgende uitdrukkingen.

a

5 x 2 + 6 x - x ( x + 3 )

b

( p 2 - 4 ) ( p 2 + 4 ) - p 3 ( p + 1 )

c

4 a b 2 - 2 a 2 b + 6 a b 4 a - 6 a b 4 b

d

4 p - ( 8 - 4 p )

e

( x - 1 ) 2 - ( x - 1 ) ( x + 1 )

f

( - 2 a ) 3 3 b 2 - 6 a b - a 2 b

Opgave 8

Schrijf de volgende uitdrukkingen als één breuk.

a

4 a + 5 b

b

4 10 p 5 p 8 p 2

c

2 3 k + 3 k 5 k

d

2 k + 2 - 1 k

e

- p 3 q / 2 5 q

f

1 ( x - 1 ) 2 + 1 x - 1

Opgave 9

Bereken als p = 4 , q = - 5 en r = 3 .

a

3 p 2 q - 4 p q r

b

( - 2 p ) 4 + 6 p 6 / ( - 2 p 2 )

c

4 q ( 2 r + p ) - 2 p ( 1 + 2 q )

Opgave 10

Herleid de volgende uitdrukkingen tot y is uitgedrukt in x.

a

x - 2 y = 6

b

2 x y = 13

c

x 2 y = 12

d

3 x + 2 y = 1

Opgave 11

Ontbind de volgende uitdrukkingen in factoren.

a

4 x 2 - 6 x

b

4 x 3 y - 6 x y 3

c

4 x 2 - 4

d

x 2 - 9 x - 22

e

4 x 2 + 40 x + 64

f

2 x + x 2 - x 3

Opgave 12

In de nanotechnologie gaat het om hele kleine afstanden: 1 nm (nanometer) is 10 - 9 m. Dit is een schaal van grootte die net boven die van atomen ( 0,060 nm tot 0,275 nm) en eenvoudige moleculen ligt. Hiernaast zie je een foto van een koolstofnanobuis die in een lus op een haar ligt. Gebruik in deze opgave steeds de wetenschappelijke notatie.

a

Hoeveel m is de grootte van een atoom dat 0,060 nm is?

b

Je ziet in de figuur een afstand van 20µm aangegeven door een balkje. Hoeveel m is 20µm?

c

Hoeveel balkjes van 20µm gaan er in een haar van 16 cm?

d

Schat de diameter van de koolstofnanobuis. Hoeveel van die nanobuizen tegen elkaar hebben dezelfde diameter als één haar?

Opgave 13

Schrijf de volgende uitdrukkingen met wortels zo eenvoudig mogelijk en in ieder geval zonder wortelteken in de noemer van een breuk.

a

4 6 - 2 3

b

18 30 3 6

c

32 - 8

d

3 2

Opgave 14

Deze vierhoek A B C D bestaat uit twee driehoeken. Neem aan dat A D = 3 cm.

a

Bereken de omtrek van vierhoek A B C D .

b

Bereken de oppervlakte van vierhoek A B C D .

Neem nu aan dat de lengtes van de zijden onbekend is. De oppervlakte van vierhoek A B C D is 2 + 3 .
c

Bereken nu de exacte lengte van de zijden van de vierhoek.

verder | terug