Vergelijkingen > Basishandelingen
123456Basishandelingen

Toepassen

In gevallen van vergelijkingen met exponentiële groei is op dit moment het inklemmen nog onvermijdelijk.

In "De Volkskrant" van 27 oktober 2011 staan grafieken over de groei van de wereldbevolking. Hier zie je er één. Uit deze grafiek blijkt dat de wereldbevolking op dit moment toeneemt met 1,3% per jaar.

In een artikel van 29 oktober 2011 wordt verteld dat in juli 2014 de wereldbevolking de 8 miljard zal halen. Klopt dit met deze grafiek?

Opgave 12Wereldbevolking
Wereldbevolking

Bekijk het verhaal van het verloop van de wereldbevolking hierboven.

a

Controleer de toename van 1,3% per jaar met de gegevens voor 1999 en 2011.

b

Ga na of in juli 2014 de wereldbevolking de 8 miljard zal halen met het gegeven percentage.

c

Maak jij nog mee dat de 10 miljardste mens op Aarde mag worden begroet?

d

Welke onderbouwde kritiek kun je op deze redeneringen hebben?

verder | terug