Vergelijkingen > Basishandelingen
123456Basishandelingen

Verkennen

Opgave V1

Je hebt twee cilindervormige kaarsen. De éne kaars is blauwig en 27 cm lang, de andere is gelig en 17 cm lang. De blauwe kaars wordt 4,5 cm per uur korter en de gele kaars wordt elk uur 2 cm korter.

a

Hoeveel verschil zit er in de tijd waarin beide kaarsen opbranden?

b

Op welk tijdstip zijn beide kaarsen even lang?

c

Hoe lang is de gele kaars langer dan de blauwe?

verder | terug