Vergelijkingen > Basishandelingen
123456Basishandelingen

Inleiding

Zo'n cilindervormige kaars zou eigenlijk gelijkmatig moeten opbranden. Als de kaars erg dik is, zal dat waarschijnlijk niet precies zo gaan, maar voor een nogal dunne kaars zou het redelijk moeten lukken. Er gaat dan elk uur (ongeveer) evenveel cm van de lengte van de kaars af. En dus kun je uitrekenen hoe lang het duurt voor hij "op" is.

Je leert in dit onderwerp:

  • de oplossing van een vergelijking zoeken;

  • nulpunten bepalen met behulp van vergelijkingen.

Voorkennis:

  • de begrippen vergelijking en oplossing van een vergelijking;

  • grafieken maken bij formules met twee variabelen;

  • rekenen met getallen en variabelen.

verder | terug