Vergelijkingen > Basishandelingen
123456Basishandelingen

Testen

Opgave 13

Los de volgende vergelijkingen op. Geef waar nodig een benadering in twee decimalen nauwkeurig.

a

`15 - 0,25t = 28 - 0,29t`

b

`200/(a+1) = 78`

c

`x^3 = 2+x`

Opgave 14

Een vierkant stuk grond krijgt aan alle zijden een boswal die `3` m breed is. De oppervlakte van het stuk grond wordt daardoor vergroot met `1500` m2.

a

Noem de zijden van het oorspronkelijke vierkant `x` .
Leg uit dat nu moet gelden `(x+6)^2 - x^2 = 1500` .

b

Werk de haakjes weg en los de vergelijking op. Hoe groot is elke zijde van het oorspronkelijke vierkant?

verder | terug