Vergelijkingen > Terugrekenen
123456Terugrekenen

Toepassen

Getallenraadsels zijn altijd weer aardig. Hier zie je er ééntje:

Bedenk een getal zonder het me te vertellen. Vermenigvuldig het getal met 4. Tel bij het antwoord 20 op. Trek van de uitkomst twee keer het getal waarmee je begon af. Neem nu de helft van wat je hebt gevonden.
Als je me de uitkomst vertelt, weet ik je begingetal.

De vraag is natuurlijk: Hoe kan dat?

Opgave 14Getallenraadsels (1)
Getallenraadsels (1)

Bekijk het getallenraadsel in Toepassen .

a

Kies een aantal van die geheime getallen. Wat is telkens de uitkomst van het getallenraadsel?

b

Neem g voor het geheime getal. Wat is dan de uitkomst van het getallenraadsel?

c

Hoe kun je dus gemakkelijk het getal raden?

Opgave 15Getallenraadsels (2)
Getallenraadsels (2)

Neem een getal in gedachten en tel er `2` bij op. Vermenigvuldig de uitkomst met `4` en deel dan door `2` . Haal nu twee maal jouw getal er weer van af. De uitkomst is altijd `4` .

a

Laat met een rekenschema zien hoe dat komt.

b

Maak zelf zo'n getallenraadsel.

Opgave 16Getallenraadsels (3)
Getallenraadsels (3)

Mascha wil graag weten wanneer haar vriendin Jodka jarig is. Ze geeft haar het volgende raadsel op:

Schrijf het nummer op van de maand waarin je jarig bent, maar laat het me niet zien. Vermenigvuldig dit getal met 5. Tel er 6 bij op en vermenigvuldig het resultaat met 4. Tel er 1 bij op en vermenigvuldig de uitkomst met 5. Tel daar tenslotte het nummer van de dag bij waarop je jarig bent en trek er nog 125 van af. Als je mij nu de einduitkomst vertelt, weet ik op welke datum je jarig bent.

Laat met een rekenschema zien hoe dat komt.

verder | terug