Vergelijkingen > Terugrekenen
123456Terugrekenen

Verwerken

Opgave 9

Los de volgende vergelijkingen op met behulp van terugrekenen. Schrijf de antwoorden van de vergelijking exact op. Niet afronden dus!

a

5 ( x - 3 ) = - 3

b

2 ( x - 3 ) 2 = 50

c

- 0,2 ( - 0,2 x - 0,2 ) = - 0,2

d

2 ( x - 5 ) 3 = 31,25

Opgave 10

Los de volgende vergelijkingen op. Kies zelf de handigste manier van werken.

a

4 x - 2 = 2

b

4 x - 2 = 2

c

2 x 2 - 1 = 1

d

( x + 2 ) 2 - 1 = 0

Opgave 11

Janet lost de vergelijking 2 ( x - 1 ) 2 = 50 zo op:

  • Rekenschema: x - 1 ... ( ... ) 2 ... × 2 50

  • Terugrekenschema: 50 / 2 ... ... ... + 1 x

Dus het antwoord is x = 6 . Bij controle blijkt dit antwoord ook te kloppen.

Leg uit wat er fout gaat en verbeter haar uitwerking.

Opgave 12

Het Empire State Building is 381 m hoog vanaf de begane grond tot het topje van het gebouw. Iemand laat vanuit een raam op 371 m hoogte een steentje naar beneden vallen. De hoogte h in m boven de grond van dit steentje is afhankelijk van de valtijd t in seconden.
Er geldt (als er geen luchtweerstand zou zijn): h = 371 - 4,9 t 2 .
Op t = 0 wordt het steentje losgelaten.

a

Na hoeveel seconden landt het steentje op de grond? Geef je antwoord in twee decimalen nauwkeurig.

Voor de snelheid van het steentje geldt v = 9,8 t , met v in m/s.

b

Met welke snelheid landt dit steentje? Geef het antwoord in km/uur in één decimaal nauwkeurig.

Opgave 13

Een vierkant papiertje van 10 bij 10 cm wordt tot een rechthoek gemaakt door er een vierkantje uit te knippen en het dan diagonaal door te knippen. Zie figuur.

De oppervlakte van de rechthoek is 60 cm2. Hoe groot moet het uitgeknipte vierkantje zijn? Geef je antwoord in mm nauwkeurig.

verder | terug