Vergelijkingen > Terugrekenen
123456Terugrekenen

Voorbeeld 1

Los op: 2 x 2 - 35 = - 7

> antwoord

Hier komt de variabele x op één plaats aan de linkerzijde van het isgelijkteken voor. Hier kan terugrekenen dus helpen.

  • Rekenschema: `x stackrel{...^2} rarr ... stackrel{xx 2} rarr ... stackrel{- 35} rarr text(-)7 `

  • Terugrekenschema: `x stackrel{sqrt(...)} larr ... stackrel{// 2} larr ... stackrel{+ 35} larr text(-)7 `
    ofwel:
    `text(-7) stackrel{+ 35} rarr ... stackrel{// 2} rarr ... stackrel{sqrt(...)} rarr x `

De oplossing is dus x = ± - 7 + 35 2 = ± 14 .
Het teken ± betekent dat er twee oplossingen zijn namelijk x = 14 en/of x = - 14 .

Opgave 4

Gegeven is de vergelijking 3 x 2 + 2 = 17.

a

Maak bij deze vergelijking een rekenschema.

b

Hieronder zie je een terugrekenschema dat iemand bij deze vergelijking heeft gemaakt. Wat is er fout aan? Maak zelf het juiste terugrekenschema.

17 - 2 ... ... ... / 3 x

c

Schrijf nu de oplossing van deze vergelijking op.

Opgave 5

Gegeven is de vergelijking 3 ( x 2 + 2 ) = 15 .

a

Maak bij deze vergelijking een rekenschema.

b

Maak een terugrekenschema.

c

Schrijf nu de oplossing van deze vergelijking op.

verder | terug