Vergelijkingen > Terugrekenen
123456Terugrekenen

Verkennen

Opgave V1

Laat een medeleerling een begingetal in gedachten nemen zonder het je te vertellen. Laat hem nu de volgende berekeningen doen:

  • Doe het begingetal maal 2. Onthoud de uitkomst.

  • Tel bij de uitkomst 6 op. Onthoud het resultaat.

  • Haal van het resultaat van de vorige berekening 12 af. Onthoud weer het resultaat.

  • Deel het resultaat door 6.

Als je nu het eindresultaat te horen krijgt, weet je zijn begingetal?

a

Hoe kun je het begingetal vinden als je het eindresultaat van deze berekeningen hoort?

b

Leg uit hoe dit werkt.

Opgave V2

Gegeven is de vergelijking 2 x + 5 = 11 .

a

Je ziet hier een bijpassend rekenschema. Maak er een terugrekenschema bij.

b

Gebruik dit terugrekenschema om de vergelijking op te lossen.

c

Maak zelf een rekenschema en een terugrekenschema bij 2 ( x + 5 ) = 11 en los zo deze vergelijking op.

verder | terug