Vergelijkingen > Terugrekenen
123456Terugrekenen

Testen

Opgave 17

Los de volgende vergelijkingen op door terugrekenen.

a

`15 + 0,25t = 26`

b

`20(a+1)^2 = 1600`

c

`4sqrt(x-1) = 12`

Opgave 18

Een vierkant stuk grond krijgt aan alle zijden een boswal die `3` m breed is. De oppervlakte van het stuk grond wordt daardoor vergroot tot `15000` m2.

a

Noem de lengte van een zijde van het oorspronkelijke vierkant `x`  m.
Laat zien dat dan moet gelden: `(x+6)^2 = 15000` .

b

Bereken de lengte van de zijde van het oorspronkelijke vierkant in één decimaal nauwkeurig.

verder | terug