Vergelijkingen > Terugrekenen
123456Terugrekenen

Theorie

Vergelijkingen waarin de (onbekende) variabele maar op één plaats voorkomt kun je vaak oplossen door terugrekenen. Het gaat dus om vergelijkingen van de vorm

uitdrukking met op precies één plaats een variabele = uitkomst

Je gaat daarbij als volgt te werk:

  • Je maakt een rekenschema waarin je uitgaande van de variabele laat zien welke rekenstappen er moeten worden gezet om aan de uitkomst te komen.

  • Je maakt een terugrekenschema door uitgaande vanuit de uitkomst elke rekenstap te vervangen door zijn terugrekenstap.

  • Je rekent de oplossing uit door het terugrekenschema uit te voeren.

Hierin is aftrekken de terugrekenstap van optellen, optellen de terugrekenstap van aftrekken, delen de terugrekenstap van vermenigvuldigen, vermenigvuldigen de terugrekenstap van delen, worteltrekken de terugrekenstap van kwadrateren en kwadrateren de terugrekenstap van worteltrekken. En je zult nog meer terugrekenmethoden gaan leren...

LET OP: Bij terugrekenen vanuit een kwadraat krijg je twee waarden!

verder | terug