Vergelijkingen > Balansmethode
123456Balansmethode

Testen

Opgave 18

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op.

a

`15 + 0,25t = 26 - 1,5t`

b

`20(a+1)^2 + 100 = 1600`

c

`1/2 x + 6 = (2x-5)/7`

Opgave 19

Een vierkant stuk grond krijgt aan alle zijden een boswal die `3` m breed is. De oppervlakte van het stuk grond wordt daardoor verdubbeld.

a

Noem de lengte van de zijde van het oorspronkelijke vierkant `x` .
Laat zien dat `(x+6)^2 = 2x^2` .

b

Bereken de lengte van de zijde van het oorspronkelijke vierkant in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug