Vergelijkingen > Ontbinden in factoren
123456Ontbinden in factoren

Toepassen

Hiernaast zie je weer een plaatje van een zwembad van 16 bij 20 meter. Om de helft van het zwembad heen is een tegelpad aangelegd. De breedte van dit tegelpad is x cm. Een tegelzetter heeft 160 m2 aan tegels nodig gehad om het tegelpad aan te leggen.
Je kunt nu met behulp van ontbinden in factoren zelf uitrekenen hoeveel de breedte van dit zwembad bedraagt.

Opgave 17Zwembadprobleem
Zwembadprobleem

Bekijk het zwembadprobleem in Toepassen .

a

Welke vergelijking vind je als je de oppervlakte van het totale terrein bekijkt?

b

Los deze vergelijking nu op met behulp van ontbinden in factoren. Bereken de breedte van het tegelpad.

Opgave 18Landruil
Landruil

Boer Harmsen heeft een groot vierkant stuk land. Aan de oostzijde van dit land wil het waterschap een afwateringskanaal van 12 m breed aanleggen. Dit betekent dat de breedte van deze sloot van het land van de boer afgaat. Hij wil daarvoor compensatie en krijgt aan de zuidzijde van zijn land een extra strook van 16 m breedte toegewezen.
De boer is tevreden, zijn land is 40 m2 groter geworden.

Bereken hoe groot de oppervlakte van boer Harmsen's land nu geworden is. Stel zelf een geschikte vergelijking op.

verder | terug