Vergelijkingen > Ontbinden in factoren
123456Ontbinden in factoren

Verwerken

Opgave 12

Los de volgende vergelijkingen, indien mogelijk, op met behulp van ontbinden in factoren.

a

b

c

d

e

f

Opgave 13
Een boer wil een rechthoekig stuk grond afzetten van m2. De breedte is meter korter dan de lengte.
a

Neem voor de lengte meter. Hoeveel bedraagt de breedte dan?

b

Je kunt nu bij de oppervlakte van het land een vergelijking opschrijven. Welke?

b

Los deze vergelijking op. Hoe lang en hoe breed wordt het stuk grond?

Opgave 14

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op. Kies zelf de handigste methode.

a

( x - 5 ) ( 2 x - 6 ) = 0

b

( x - 5 ) ( 2 x - 6 ) = 30

c

2 ( x - 3 ) 2 = 8 x

d

2 ( x - 3 ) 2 = 18

Opgave 15

Oefen nu het oplossen van kwadratische vergelijkingen met ontbinden via Practicum .

Je oefent jezelf met behulp van AlgebraKIT. Blijf oefenen tot je vrijwel geen fouten meer maakt.

Opgave 16

Een vierkant heeft zijde . Een rechthoek heeft zijden en . Voor welke waarde van zijn de oppervlakten van het vierkant en de rechthoek even groot?

verder | terug