Vergelijkingen > Ontbinden in factoren
123456Ontbinden in factoren

Verwerken

Opgave 12

Los de volgende vergelijkingen, indien mogelijk, op met behulp van ontbinden in factoren.

a

`3x^2-36x=0`

b

`x^2=x`

c

`c^2 + 2c = 35`

d

`k^2-9=7`

e

`2x^2-4x-16=0`

f

`2x^2-4x-17=0`

Opgave 13
Een boer wil een rechthoekig stuk grond afzetten van `1200` m2. De breedte is `10` meter korter dan de lengte.
a

Neem voor de lengte `x` meter. Hoeveel bedraagt de breedte dan?

b

Je kunt nu bij de oppervlakte van het land een vergelijking opschrijven. Welke?

b

Los deze vergelijking op. Hoe lang en hoe breed wordt het stuk grond?

Opgave 14

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op. Kies zelf de handigste methode.

a

( x - 5 ) ( 2 x - 6 ) = 0

b

( x - 5 ) ( 2 x - 6 ) = 30

c

2 ( x - 3 ) 2 = 8 x

d

2 ( x - 3 ) 2 = 18

Opgave 15

Oefen het oplossen van kwadratische vergelijkingen met ontbinden via Practicum .

Je oefent jezelf met behulp van AlgebraKIT. Blijf oefenen tot je vrijwel geen fouten meer maakt.

Opgave 16

Een vierkant heeft zijde `x` . Een rechthoek heeft zijden `5-x` en `8-2x` . Voor welke waarde van `x` zijn de oppervlakten van het vierkant en de rechthoek even groot?

verder | terug