Vergelijkingen > Ontbinden in factoren
123456Ontbinden in factoren

Voorbeeld 1

Los de vergelijking 5 x 2 = 25 x op.

> antwoord
5 x 2 = 25 x
op 0 herleiden
5 x 2 - 25 x = 0
linker zijde ontbinden in factoren
5 x ( x - 5 ) = 0
vergelijking splitsen
5 x = 0 x - 5 = 0
oplossing opschrijven
x = 0 x = 5
Opgave 5

Bekijk Voorbeeld 1.

a

Leg uit waarom het belangrijk is om de vergelijking eerst op 0 te herleiden de uitdrukking aan de linkerzijde van het isgelijkteken te ontbinden.

b

Leg uit hoe deze vergelijkingen worden opgelost.

Opgave 6

Je wilt de vergelijking 3 x 2 = 5 x oplossen.

a

Je gaat de vergelijking eerst op 0 herleiden en dan de linkerzijde ontbinden. Wat krijg je dan?

b

Leg uit hoe de vergelijking wordt opgelost.

verder | terug