Vergelijkingen > Ontbinden in factoren
123456Ontbinden in factoren

Voorbeeld 2

Los de vergelijking `x^2 + 14x + 45 = 0` op.

> antwoord
getallenpaar som product
`1` en `45` `46` `45`
`text(-)1` en `text(-)45` `text(-)46` `45`
`3` en `15` `18` `45`
`text(-)3` en `text(-)15` `text(-)18` `45`
`5` en `9` `14` `45`
`text(-)5` en `text(-)9` `14` `45`

Links van het isgelijkteken staat een drieterm die je probeert te ontbinden met de som-product-methode. Je zoekt daartoe een getallenpaar dat als som `14` en product `45` heeft. Uit de tabel hiernaast volgt dat dit het getallenpaar `5` en `9` is. De uitdrukking `x^2 + 14x + 45` kun je dus schrijven als `(x + 5)*(x + 9)` .

Dit gebruik je om de vergelijking op te lossen.
Die kun je nu schrijven als `(x + 5)*(x + 9) = 0` .
Nu kan een product van twee factoren alleen `0` zijn als minstens één van beide factoren `0` is. Dus `x + 5 = 0 vv x + 9 = 0` . De oplossing daarvan is: `x = text(-)5 vv x = text(-)9` .

Opgave 7

Bekijk Voorbeeld 2. Neem nu de vergelijking `x^2 - 14x + 45 = 0` .

a

Laat zien hoe je nu de linkerzijde kunt ontbinden in factoren.

b

Laat zien hoe je nu verder deze vergelijking oplost.

c

Controleer of de gevonden oplossingen de vergelijking ook inderdaad waar maken.

Opgave 8

Los de volgende vergelijkingen op:

a

`x^2 + 12x - 45 = 0`

b

`x^2 - 12x - 45 = 0`

Opgave 9

Beantwoord de volgende vragen.

a

Leg uit wat het verschil is tussen een tweeterm en een drieterm. Geef bij elk een voorbeeld.

b

Leg uit hoe je een tweeterm kunt ontbinden. Geef hierbij een voorbeeld.

c

Leg uit hoe een drieterm kan worden ontbonden. Geef hierbij een voorbeeld.

d

Kun je een drieterm altijd ontbinden in factoren?

verder | terug