Vergelijkingen > Ontbinden in factoren
123456Ontbinden in factoren

Voorbeeld 2

Los de vergelijking op.

> antwoord
getallenpaar som product
en
en
en
en
en
en

Links van het isgelijkteken staat een drieterm die je probeert te ontbinden met de som-product-methode. Je zoekt daartoe een getallenpaar dat als som en product heeft. Uit de tabel hiernaast volgt dat dit het getallenpaar en is. De uitdrukking kun je dus schrijven als .

Dit gebruik je om de vergelijking op te lossen.
Die kun je nu schrijven als .
Nu kan een product van twee factoren alleen zijn als minstens één van beide factoren is. Dus . De oplossing daarvan is: .

Opgave 7

Bekijk Voorbeeld 2. Neem nu de vergelijking .

a

Laat zien hoe je nu de linkerzijde kunt ontbinden in factoren.

b

Laat zien hoe je nu verder deze vergelijking oplost.

c

Controleer of de gevonden oplossingen de vergelijking ook inderdaad waar maken.

Opgave 8

Los de volgende vergelijkingen op:

a

b

Opgave 9

Beantwoord de volgende vragen.

a

Leg uit wat het verschil is tussen een tweeterm en een drieterm. Geef bij elk een voorbeeld.

b

Leg uit hoe je een tweeterm kunt ontbinden. Geef hierbij een voorbeeld.

c

Leg uit hoe een drieterm kan worden ontbonden. Geef hierbij een voorbeeld.

d

Kun je een drieterm altijd ontbinden in factoren?

verder | terug