Vergelijkingen > Ontbinden in factoren
123456Ontbinden in factoren

Verkennen

Opgave V1

Hiernaast zie je een plaatje van een zwembad en een tegelpad getekend. De afmetingen van dit zwembad zijn 20 bij 16 meter. Het tegelpad is x meter breed.

a

Ga na dat de lengte van het zwembadterrein nu 20 + 2 x meter is.

b

Hoeveel is dan de breedte?

c

Welke formule vind je zo voor de oppervlakte A van het hele zwembadterrein?

Het zwembadterrein heeft een totale oppervlakte van 480 m2. Hoe breed is het tegelpad?

d

Welke vergelijking hoort er bij deze vraag?

e

Hoe los je die vergelijking op?

Opgave V2

Vul op de stippeltjes een getal in:

a

2 ... = 0

b

... 6 = 0

c

... ... = 0

d

... 0 = 0

d

Wat weet je van twee getallen waarvan het product 0 is?

verder | terug