Vergelijkingen > Ontbinden in factoren
123456Ontbinden in factoren

Testen

Opgave 19

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op.

a

`x^2 - 19x = 66`

b

`(2p-4)(3p+18) = 0`

c

`(2p-4)(3p+18) = 24p`

d

`6x^2 = 54x`

Opgave 20

Van een rechthoekig stuk land is de lengte `4` m groter dan de breedte.

Dit stuk grond krijgt aan alle zijden een boswal die `3` m breed is. De oppervlakte van het stuk grond wordt daardoor `480` m2.

a

Noem de lengte van de kortste zijde van het oorspronkelijke stuk land `x` .
Laat zien, dat dan `(x+6)(x+10) = 480` .

b

Bereken de lengtes van de zijden van de oorspronkelijke rechthoek.

verder | terug