Vergelijkingen > Ontbinden in factoren
123456Ontbinden in factoren

Testen

Opgave 19

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op.

a

b

c

d

Opgave 20

Van een rechthoekig stuk land is de lengte m groter dan de breedte.

Dit stuk grond krijgt aan alle zijden een boswal die m breed is. De oppervlakte van het stuk grond wordt daardoor m2.

a

Noem de lengte van de kortste zijde van het oorspronkelijke stuk land .
Laat zien, dat dan .

b

Bereken de lengtes van de zijden van de oorspronkelijke rechthoek.

verder | terug