Vergelijkingen > Breuken in vergelijkingen
123456Breuken in vergelijkingen

Inleiding

Je rijdt in een auto over een rechte snelweg van `30`  km lengte. Je reistijd is afhankelijk van de (constante) snelheid waarmee de auto rijdt. Je kunt die snelheid berekenen, door je reistijd te meten. Daarbij past een vergelijking waarin een breuk voorkomt...

Je leert in dit onderwerp:

  • de oplossing van een vergelijking bepalen waarin breuken voor komen.

Voorkennis:

  • rekenen met breuken, ook als daar variabelen in voor komen;

  • de begrippen vergelijking en oplossing van een vergelijking;

  • grafieken maken bij formules met twee variabelen en daarmee een bijpassende vergelijking oplossen;

  • een vergelijking oplossen door de balansmethode te gebruiken en/of ontbinden in factoren.

verder | terug