Vergelijkingen > Breuken in vergelijkingen
123456Breuken in vergelijkingen

Voorbeeld 2

Los de vergelijking 6 x = x - 5 algebraïsch op.

> antwoord

Als x 0 kun je beide zijden van deze vergelijking met x vermenigvuldigen. Je krijgt dan:

6 = x 2 - 5 x

Deze vergelijking kun je verder oplossen door op 0 te herleiden en ontbinden in factoren toe te passen. Ga na dat je dan x = - 1 x = 6 als oplossing vindt.

Opgave 6

Bekijk hoe de vergelijking in Voorbeeld 2 wordt opgelost.

a

Leg uit, waarom x = 0 hier niet kan.

b

Laat zien hoe de vergelijking verder kan worden opgelost.

c

Ga na dat beide gevonden waarden de vergelijking kloppend maken.

Opgave 7

Los de vergelijking 5 x = x - 3 2 x algebraïsch op.

verder | terug