Vergelijkingen > Breuken in vergelijkingen
123456Breuken in vergelijkingen

Verkennen

Opgave V1

Je rijdt met de auto 30 km over de snelweg. Je hebt een constante (gemiddelde) snelheid. Maar je moet onderweg wel even stoppen om te tanken en dat kost 5 minuten.

a

Als je 30 km met 120 km/uur rijdt, hoe lang doe je daar dan over? Geef je antwoord in minuten.

Noem de snelheid in km/uur v en de reistijd in minuten t.

b

Waarom is hier geen sprake van een omgekeerd evenredig verband?

c

Welke formule geeft het verband tussen t en v weer?

d

Welke vergelijking krijg je als je v wilt berekenen voor t = 25 minuten?

e

Probeer deze vergelijking op te lossen.

verder | terug