Vergelijkingen > Breuken in vergelijkingen
123456Breuken in vergelijkingen

Testen

Opgave 14

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op.

a

`40/v + 5 = 80`

b

`15/x + 30/(4x) = 45`

c

`10/(5 + x) = 4`

Opgave 15

Van een rechthoekig stuk land is de oppervlakte `1200` m2.

De omtrek van dit stuk grond is `146` m.

a

Noem de kortste zijde van dit stuk land `x` .
Laat zien dat dan geldt: `x + 1200/x = 73` .

b

Bereken de lengte van de zijden van het oorspronkelijke stuk land.

verder | terug