Vergelijkingen > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Toepassen

Waarschijnlijk ben je al eens eerder een opgave, een vraagstuk, een puzzel, tegengekomen waarvan je niet meteen de oplossing wist. Je moet dan gaan zoeken naar een manier om het probleem op te lossen. Je zoekt een probleemaanpak. En daarbij heb je soms kennis op allerlei terreinen nodig.

Bij de onderstaande problemen heb je behalve kennis op het gebied van vergelijkingen oplossen ook meetkundige kennis nodig. Denk aan gelijkvormigheid en de stelling van Pythagoras.

Hier kun je meer lezen over probleemaanpak.

Opgave 12Rechthoekige driehoek
Rechthoekige driehoek

Van een rechthoekige driehoek is éne rechthoekszijde precies 1 groter dan de andere en precies 8 kleiner dan de hypotenusa.

Bereken met behulp van een vergelijking de drie zijden van deze driehoek.

Opgave 13Orhan-Teerenstra logo
Orhan-Teerenstra logo

Dit is het lijnsymmetrische logo van transportbedrijf Orhan-Teerenstra. De twee lijnstukken die de T vormen zijn `6` dm lang en staan loodrecht op elkaar. Het logo wordt gemaakt van dunne stalen buizen en aan de gevel van hun bedrijfspand opgehangen.

Hoe groot moet de straal van de cirkel worden die de letter O voorstelt?

verder | terug