Rekenen en algebra > Rekenvolgorde
12345Rekenvolgorde

Theorie

Rekenvolgorde:

  • H: eerst voer je uit wat binnen haakjes staat;

  • MW: vervolgens machten en wortels van links naar rechts;

  • VD: daarna vermenigvuldigen en delen van links naar rechts;

  • OA: ten slotte optellen en aftrekken van links naar rechts.

Als je met variabelen rekent moet je de juiste rekenvolgorde hanteren.
Soms is het gemakkelijk om uitdrukkingen met variabelen te vereenvoudigen door haakjes weg te werken.

De figuren laten zien dat:

  • . Het product van de factoren en herleid je tot de tweeterm .

  • . Het product van de factoren en herleid je tot de vierterm .

Een product bestaat uit factoren en een optelling (of aftrekking) uit termen. Je ziet in de bovenste figuur dat de factor wordt verdeeld over de twee termen van de factor . In de onderste figuur gebeurt iets soortgelijks.

verder | terug