Rekenen en algebra > Eenheden
12345Eenheden

Inleiding

De meter (syMBool m) is de eenheid voor lengte in het "Système international d'unités" (SI). Hij is sinds 1983 gedefinieerd als de afstand die licht in 1/299792458 seconde in vacuüm aflegt. De meter is een van de zeven SI-basiseenheden en staat aan de basis van het metrieke stelsel. Rechtstreeks van de meter afgeleid zijn de oppervlakte-eenheid m2 (vierkante meter) en de volume-eenheid m3 (kubieke meter). Zo zijn er ook eenheden voor massa, tijd, temperatuur, elektrische stroom, hoeveelheid stof en lichtsterkte.

Je leert in dit onderwerp:

  • opnieuw werken met eenheden (met name voor lengte, massa, tijd en temperatuur);

  • opnieuw (samengestelde) eenheden omrekenen.

Voorkennis:

  • de eenheden voor lengte, oppervlakte en inhoud, voor tijd, temperatuur en massa;

  • de voorvoegsels voor eenheden zoals milli-, centi-, deci-, deca-, hecto- en kilo-;

  • eenheden omrekenen.

verder | terug