Rekenen en algebra > Eenheden
12345Eenheden

Voorbeeld 1

Je ziet een kubus waarvan alle ribben meter lang zijn. De voorkant heeft een oppervlakte van m2 en de inhoud (het volume) van de kubus is m3.
Hoeveel dm2 bedraagt de oppervlakte van de kubus? En hoeveel liter is de inhoud van deze kubus?

> antwoord

De kubus heeft zes gelijke vierkante grensvlakken (zijvlakken) die elk dm bij dm zijn, dus elk een oppervlakte van dm2 hebben. De totale oppervlakte is daarom dm2.
Een liter is een kubieke decimeter: liter dm3. De inhoud van de kubus is dm3 en dus ook liter.

Opgave 5

Reken om.

a

dm2 m2

b

dm3 m3

c

m2 cm2

d

m3 cm3

e

L cm3

f

mm3 cL

Opgave 6

Een literpak yoghurt heeft de vorm van een rechthoekig blok met een bodem van bij cm en een hoogte van cm.

a

Gaat er inderdaad liter yoghurt in zo'n pak? Licht je antwoord toe.

b

Hoeveel cm2 karton is er ongeveer nodig voor het pak yoghurt?

verder | terug