Rekenen en algebra > Eenheden
12345Eenheden

Voorbeeld 2

Bij snelheid worden de samengestelde eenheden km/h of m/s gebruikt. Regelmatig moet je omrekenen van km/h naar m/s of omgekeerd:

  • km/h meter s m/s

  • m/s m/h km/h

Een auto die in de bebouwde kom km/h rijdt, heeft dus een snelheid van  m/s.

Een deeltje dat met m/s voortbeweegt, heeft een snelheid van  km/h.

Opgave 7

Op 16 augustus 2009 liep Usain Bolt op de meter een wereldrecord van  seconden. Op dat moment was het wereldrecord meter voor vrouwen  seconden en stond het sinds 16 juli 1988 op naam van Florence Griffith-Joyner.

a

Hoeveel meter zou Usain Bolt op de finishlijn hebben voorgelegen als hij tegen Florence had gelopen tijdens hun recordloop?

b

Hoeveel km/h liep Usain Bolt gemiddeld?

Opgave 8

Met behulp van een regenmeter bepaal je hoeveel mm water per m2 er in een bepaalde tijdsperiode is gevallen. Er is in drie uur tijd op een bepaalde plaats  mm water per m2 gevallen.

a

Hoeveel liter water is dat per m2?

b

Een open cilindervormige regenbak heeft een diameter van  meter. Hoeveel liter water is daar gemiddeld per uur bijgekomen?

Opgave 9

De soortelijke massa (of "dichtheid" ) van een bepaalde stof is de massa per dm3 of per cm3. Zo heeft gewoon water een soortelijke massa van kg/dm3.

a

Hoeveel g/cm3 is de soortelijke massa van water?

b

Hoeveel is de massa van m3 water? (Hoeveel kilogram "weegt"  m3 water?)

c

Goud heeft een soortelijke massa van kg/dm3. Een gouden ring heeft een volume van mL. Wat is de massa van deze ring?

verder | terug