Rekenen en algebra > Eenheden
12345Eenheden

Uitleg

Er bestaan standaardmaten voor onder andere lengte, tijd, massa en temperatuur. Zo is meter de standaardmaat voor de lengte en gram de standaardmaat voor de massa. Elke meter van een meetlat of een rolmaat moet even groot zijn als de standaardmeter, elke gram van een gewicht moet even groot zijn als de standaardgram, enzovoort. Voor veelvouden van een standaardmaat, of delen van een standaardmaat, worden voorvoegsels gebruikt. In de tabel zie je de bekendste.

hoeveelheid voorvoegsel symbool
duizend kilo k
honderd hecto h
tien deca da
eenheid
tiende deci d
honderdste centi c
duizendste milli m

Dus:

  • kg g g

  • liter L cL

  • dam m m cm cm

Opgave 1

Bekijk in Uitleg 1 hoe het eenhedenstelsel in elkaar zit en welke voorvoegsels je gebruikt bij veelvouden of delen daarvan. Het gaat dan steeds om veelvouden van of om het delen door . Reken om.

a

m hm

b

g mg

c

g kg

d

daL (decaliter) mL

e

km cm

Opgave 2

De omtrek van de aarde is ongeveer km. Je woont km van school en daar fiets je een kwartier over.

Hoeveel dagen zou je in dit tempo moeten fietsen om dezelfde afstand af te leggen als de omtrek van de aarde?

Opgave 3

Sommige computers hebben een harde schijf met een opslagruimte van  TB. Een TB (Terabyte) is biljoen byte, een GB (Gigabyte) is miljard byte en een MB is miljoen byte (ongeveer). Ga ervan uit dat foto's een bestandsgrootte hebben van MB.

Hoeveel foto's kun je dan op een harde schijf van  TB plaatsen?

verder | terug