Rekenen en algebra > Eenheden
12345Eenheden

Theorie

hoeveelheid voorvoegsel symbool
duizend kilo k
honderd hecto h
tien deca da
eenheid
tiende deci d
honderdste centi c
duizendste milli m

Enkele bekende standaardmaten zijn:

  • de meter voor lengte;

  • de gram voor massa;

  • de seconde voor tijd;

  • de liter voor volume.

Voor veelvouden van een standaardmaat, of delen van een standaardmaat, worden voorvoegsels gebruikt, zie tabel. Maar er bestaan meer voorvoegsels, bijvoorbeeld "Mega-" (M) voor miljoen, "Giga-" (G) voor miljard, "Tera-" (T) voor biljoen. En ook "micro-" (µ) voor miljoenste, "nano-" voor miljardste, enzovoort.
En er zijn meer standaardmaten.

Getallen met veel nullen schrijf je vaak in de wetenschappelijke notatie. Je schrijft een groot getal dan in de vorm en een klein getal in de vorm , waarbij en een positief, geheel getal is.

Bij het rekenen met machten (ook die van ) moeten bij vermenigvuldigen de exponenten worden opgeteld en bij delen de exponenten van elkaar worden afgetrokken.

verder | terug