Tellen > Herhaling of niet
12345Herhaling of niet

Toepassen

Opgave 14Mobiel dataverkeer
Mobiel dataverkeer

Het gebruik van apparatuur voor mobiel dataverkeer (zoals tablet en laptop) is in de loop der jaren toegenomen. In 2014 verscheen daarover een nieuwsbericht.

Er komt een tekort aan 06-nummers aan. Steeds meer apparatuur maakt gebruik van mobiele datacommunicatie en communiceert door middel van een sim-kaart. Denk aan mobiel internet op tablet en laptop, maar ook aan liftinstallaties, snoep- en frisdrankautomaten, OV chipkaart systemen, mobiele reisinformatie in het openbaar vervoer, navigatiesystemen, enzovoort.
Omdat de komende jaren een explosieve groei wordt verwacht in het aantal mobiele data-aansluitingen, heeft de overheid een nieuwe, twaalfcijferige nummerreeks in gebruik genomen. Deze nummerreeks begint met 097 en is alleen bedoeld voor mobiele datacommunicatie. In de toekomst moeten alle mobiele datatoepassingen gebruikmaken van een 097-nummer om zo de huidige 06-nummerreeks te ontlasten.

Mobiele telefoons behouden de bekende tiencijferige 06-nummers, overige apparatuur krijgt een twaalfcijferig 097-nummer. Nederland telt ongeveer miljoen inwoners.

Met welk aantal neemt het maximale aantal apparaten voor mobiele datacommunicatie per Nederlander toe door de introductie van de 097-nummers?

Opgave 15IP-adressen
IP-adressen

IP-adressen worden gebruikt om nummers toe te kennen aan computers die verbonden zijn met het internet. Een IP-adres V4 is een adres dat bestaat uit vier getallen die gescheiden zijn door een punt. Een voorbeeld van zo'n adres is 135.75.43.52. Elk van de vier getallen kan een waarde van tot en met  aannemen en de getallen mogen meerdere keren voorkomen.
Hoeveel IP-adressen V4 zijn er mogelijk?

verder | terug