Tellen > Herhaling of niet
12345Herhaling of niet

Theorie

Als je vier elementen kiest uit tien beschikbare elementen en herhaling is toegestaan en je let op de volgorde, dan heb je mogelijkheden.

Als je vier elementen kiest uit tien beschikbare elementen en herhaling is niet toegestaan en je let op de volgorde, dan heb je mogelijkheden.

Dit noem je het aantal permutaties van vier uit tien elementen. Het woord "permutationem" (Latijn) betekent verwisseling.

Als herhaling niet is toegestaan, dan krijg je te maken met vermenigvuldiging van een rij getallen die steeds met één vermindert. De vermenigvuldiging van de aflopende rij opeenvolgende getallen tot en met wordt n-faculteit genoemd. Dit schrijf je als
Dus

Afgesproken is dat . De rekenmachine heeft een functie om faculteiten te berekenen.

Bij permutaties heb je te maken met vermenigvuldiging van een aflopende rij opeenvolgende getallen. Alleen stopt die rij niet altijd bij . De rekenmachine heeft ook een speciale functie om het aantal permutaties zoals te berekenen.

Zie het practicum Tellen met de GR.

verder | terug