Tellen > Herhaling of niet
12345Herhaling of niet

Voorbeeld 1

In Nederland bestaat een categorie kentekenplaten (op auto's) uit twee cijfers gevolgd door vier letters. Je mag er hier van uitgaan dat alle letters en cijfers gebruikt mogen worden.
Hoeveel kentekens kun je maken als herhaling van letters en cijfers is toegestaan?

> antwoord

Voor elk kenteken heb je twee cijfers nodig en er zijn tien verschillende cijfers. Je hebt dan totaal verschillende mogelijkheden.
Voor elk kenteken heb je vier letters nodig en er zijn verschillende letters. Je hebt verschillende mogelijkheden voor de letters.
In totaal zijn er dus van dergelijke kentekenplaten mogelijk. Dat is meer dan miljoen.

Opgave 3

Zie Voorbeeld 1. Kentekenplaten van een bepaalde generatie auto’s bestaan uit twee letters, drie cijfers en vervolgens nog één letter. Bijvoorbeeld ZB-627-N. De letters I, O en Q worden niet gebruikt. Ga ervan uit dat verder alle letters en alle cijfers kunnen worden gebruikt.

Hoeveel van deze kentekenplaten zijn er dan mogelijk?

verder | terug