Tellen > Combinaties
12345Combinaties

Inleiding

In dit onderdeel bekijken we situaties waarin je een keuze maakt van een aantal elementen uit een groep. Je leert onderscheid te maken tussen situaties waarin de volgorde waarin de elementen gekozen worden wel uitmaakt (permutaties) en niet uitmaakt (combinaties).

Je leert in dit onderwerp:

  • het verschil onderscheiden tussen permutaties en combinaties;

  • het aantal combinaties van uit elementen berekenen.

Voorkennis:

  • werken met tabellen en diagrammen om mogelijkheden te tellen;

  • machten en permutaties toepassen bij telproblemen met of zonder herhaling.

verder | terug