Tellen > Combinaties
12345Combinaties

Toepassen

Opgave 14Yahtzee
Yahtzee

Bij het dobbelspel Yahtzee gooi je met vijf dobbelstenen. Bij dit spel kun je afhankelijk van het aantal ogen op de dobbelstenen op een scoreformulier een puntentotaal noteren.

a

Hoeveel mogelijke uitkomsten zijn er bij het gooien met vijf dobbelstenen?

b

Eén van de worpen die punten oplevert, is Full House. Bij deze worp gooi je een aantal ogen driemaal en een ander aantal ogen tweemaal; bijvoorbeeld driemaal 5 en tweemaal 1. Hoeveel manieren zijn er om in één worp met vijf dobbelstenen Full House te gooien?

Opgave 15Straten vergelijken
Straten vergelijken

Een planoloog wil weten op grond van welke eigenschappen de bewoners de straten van hun wijk beoordelen. Hij legt een aantal proefpersonen groepjes van drie straten voor. Hij vraagt hun bij elk groepje aan te wijzen welke twee van de drie straten het meest op elkaar lijken.

Het onderzoek heeft betrekking op tien straten, straat A, B, C, D, E, F, G, H, K en L genoemd. Hieruit worden alle mogelijke groepjes van drie gevormd en elk groepje wordt in alfabetische volgorde op een kaartje geschreven. Je ziet drie voorbeelden.

a

Hoeveel kaartjes zijn er nodig?

b

Op hoeveel kaartjes komt straat A voor?

c

Op hoeveel kaartjes komen straat A en B samen voor?

Een proefpersoon is bereid om bij alle kaartjes zijn keuze te maken.

d

Onderzoek of het mogelijk is dat hij zeven keer voor de combinatie AB, zeven keer voor de combinatie AC en zeven keer voor de combinatie AD kiest.

(bron: examen havo wiskunde A in 1990, eerste tijdvak)

verder | terug