Tellen > Combinaties
12345Combinaties

Verwerken

Opgave 7

Iemand moet vragen met  "ja" of "nee"  beantwoorden.

a

Hoeveel lijsten met antwoorden zijn er mogelijk met precies drie keer "ja" ?

b

Hoeveel lijsten met antwoorden zijn er mogelijk met precies keer "ja" ?

c

Hoeveel lijsten met antwoorden zijn er in totaal mogelijk?

Opgave 8

Je gooit met vijf verschillende geldstukken en je let op het aantal keren "kop" .

a

Hoeveel verschillende uitkomsten zijn er mogelijk?

b

Hoeveel mogelijke uitkomsten met precies twee keer "kop" zijn er?

c

Je gooit nu met geldstukken. Op hoeveel manieren kun je keer "kop" werpen?

Opgave 9

Voor een schaaktoernooi hebben zich deelnemers gemeld. Ze spelen een halve competitie, dus iedere deelnemer speelt precies één maal tegen iedere andere deelnemer. Het aantal wedstrijden kun je berekenen met behulp van combinaties. Leg uit waarom je met combinaties rekent en bereken het aantal te spelen wedstrijden.

Opgave 10

Een groep muizen bestaat uit acht mannetjes en twaalf vrouwtjes. Er wordt willekeurig een groepje van vijf muizen gekozen.

a

Het groepje bestaat uit uitsluitend vrouwtjes. Hoeveel verschillende groepjes zijn er mogelijk?

b

Het groepje bestaat uit hoogstens twee mannetjes. Hoeveel verschillende groepjes zijn er mogelijk?

Opgave 11

Op hoeveel manieren kun je acht verschillende boeken op een rij op een boekenplank plaatsen onder de volgende voorwaarden?

a

Elke volgorde is toegestaan.

b

De drie wiskundeboeken moeten bij elkaar staan.

c

De twee woordenboeken aan het eind of aan het begin moeten naast elkaar staan.

d

Er worden eerst drie boeken uitgekozen om hetzelfde te worden gekaft en worden dan aan het eind van de rij gezet.

Opgave 12

Je werpt met drie dobbelstenen.

a

Hoeveel verschillende uitkomsten zijn er? Let op! Er is één manier om drie te gooien, maar er zijn meerdere manieren om vier te gooien.

b

Je kunt op verschillende manieren twaalf ogen gooien. Bijvoorbeeld door driemaal vier te gooien, maar ook door een zes en tweemaal drie te gooien.
Hoeveel mogelijkheden zijn er om twaalf ogen te gooien?

c

Op hoeveel manieren kun je hoogstens zestien ogen gooien?

Opgave 13

Op een scholengemeenschap bestaat de medezeggenschapsraad uit twaalf personen: zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. Deze medezeggenschapsraad kiest een dagelijks bestuur van drie personen.

a

Op hoeveel manieren kun je een bestuur van drie personen kiezen als er verder geen eisen aan dat dagelijks bestuur worden gesteld?

b

Op hoeveel manieren kun je een bestuur van drie personen kiezen als er een personeelslid, een ouder en een leerling in moeten zitten?

c

Op hoeveel manieren kun je een bestuur van drie personen kiezen als eerst de voorzitter, vervolgens de vice-voorzitter en ten slotte de secretaris in functie worden gekozen?

verder | terug