Tellen > Combinaties
12345Combinaties

Voorbeeld 3

Uit een groep van acht meisjes en tien jongens kies je door loting twee meisjes en drie jongens die vijf verschillende klusjes gaan uitvoeren.
Op hoeveel verschillende manieren kun je de groepjes kiezen?

> antwoord

De twee meisjes en drie jongens kun je op manieren kiezen.

Binnen elk vijftal kun je op manieren de klussen verdelen. Het totaal aantal mogelijkheden is .

Opgave 6

Uit een groep van tien meisjes en acht jongens kies je door loting drie meisjes en drie jongens die zes verschillende klusjes gaan uitvoeren.
Op hoeveel verschillende manieren kun je de groepjes kiezen?

verder | terug