Tabellen en grafieken > Tabellen
123456Tabellen

Voorbeeld 1

Deze tabel geeft informatie over de bevolking van gemeente A. De opschriften per kolom geven de betekenis van de getallen weer.

  • Welke kolom(men) bevat(ten) relatieve gegevens?

  • Hoeveel mannen telde A in 2015?

  • Hoe groot was de oppervlakte van A in 2015?

  • Waaraan zie je dat A in 2015 is uitgebreid met een stuk landelijk gebied en hoe groot was de uitbreiding?

> antwoord
  • Kolommen 3 en 4 bevatten relatieve gegevens.

  • Per `100` vrouwen waren er `98,1` mannen, dus `198,1` personen: `79266/(198,1)=400,13` . Dus waren er `98,1 * 400,13 = 39253` mannen.

  • In 2015 waren er `79266` mensen in A en `493` mensen per km2. Dus had A een grondgebied van `79266/493=160,783` km2.

  • In 2014 waren er `68004` mensen in A en `572` mensen per km2. Dus had A toen een grondgebied van `68004/572=118,888` km2. In 2015 is er een gebied van `41,895` km2 bijgekomen met zo'n `11000` inwoners (hoeveel precies weet je niet). In dat extra gebied was het aantal mensen per km2 veel lager dan in A.

Opgave 3

Bekijk Voorbeeld 1. Je ziet een tabel met gegevens over de bevolking van A.

a

Wat betekenen de getallen in de derde kolom?

b

Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen telde A in 2009?

c

Hoe groot was de oppervlakte van A in 2009? Geef je antwoord in twee decimalen nauwkeurig.

d

Klopt de bevolkingsdichtheid in 2010 met de oppervlakte van A in 2009?

e

Bekijk de berekening van de toename van de oppervlakte van A in 2015. Waarom weet je niet precies hoeveel mensen er dat jaar als gevolg van de uitbreiding van A zijn bijgekomen?

f

Hoeveel bedroeg de bevolkingsdichtheid in het uitbreidingsgebied maximaal? Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

verder | terug