Tabellen en grafieken > Tabellen
123456Tabellen

Voorbeeld 1

Deze tabel geeft informatie over de bevolking van gemeente A. De opschriften per kolom geven de betekenis van de getallen weer.

  • Welke kolom(men) bevat(ten) relatieve gegevens?

  • Hoeveel mannen telde A in 2015?

  • Hoe groot was de oppervlakte van A in 2015?

  • Waaraan zie je dat A in 2015 is uitgebreid met een stuk landelijk gebied en hoe groot was de uitbreiding?

> antwoord
  • Kolommen 3 en 4 bevatten relatieve gegevens.

  • Per vrouwen waren er mannen, dus personen: . Dus waren er mannen.

  • In 2015 waren er mensen in A en mensen per km2. Dus had A een grondgebied van km2.

  • In 2014 waren er mensen in A en mensen per km2. Dus had A toen een grondgebied van km2. In 2015 is er een gebied van km2 bijgekomen met zo'n inwoners (hoeveel precies weet je niet). In dat extra gebied was het aantal mensen per km2 veel lager dan in A.

Opgave 3

Bekijk Voorbeeld 1. Je ziet een tabel met gegevens over de bevolking van A.

a

Wat betekenen de getallen in de derde kolom?

b

Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen telde A in 2009?

c

Hoe groot was de oppervlakte van A in 2009? Geef je antwoord in twee decimalen nauwkeurig.

d

Klopt de bevolkingsdichtheid in 2010 met de oppervlakte van A in 2009?

e

Bekijk de berekening van de toename van de oppervlakte van A in 2015. Waarom weet je niet precies hoeveel mensen er dat jaar als gevolg van de uitbreiding van A zijn bijgekomen?

f

Hoeveel bedroeg de bevolkingsdichtheid in het uitbreidingsgebied maximaal? Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

verder | terug