Tabellen en grafieken > Tabellen
123456Tabellen

Uitleg

Op de website van het CBS kun je cijfers vinden over de hoeveelheden afval die er jaarlijks door de Nederlandse gemeenten wordt ingezameld. Bekijk het deel van de tabel dat hier wordt weergegeven. De jaren (jaartallen) staan in de derde rij (horizontaal), per jaartal is er een kolom (verticaal) waarin de onderzoeksgegevens staan.

In de onderste vijf rijen vind je afval dat door huishoudens wordt geproduceerd in duizenden tonnen per jaar ( ton kilogram). Elke rij met onderzoeksgegevens is een bepaalde categorie afvalstoffen. Op de website van het CBS kun je zo'n tabel volledig en met toelichting terugvinden. Regelmatig veranderen ze echter in naam en vormgeving.

Opgave 1

In de Uitleg zie je de tabel van de gemeentelijke afvalstoffen in de loop van de jaren. Deze tabel komt van de site van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

a

Hoeveel kilogram afval haalden de Nederlandse gemeenten in 2000 op?

b

Met hoeveel kilogram is dit in 2001 toegenomen?

c

Met hoeveel kilogram was de GFT-afvalproductie in Nederland in 2006 afgenomen ten opzichte van het jaar 2000?

Opgave 2

In klas 4Ha is onderzocht welke kleur ogen de leerlingen hebben.

bruin zwart blauw totaal
jongens 7 3 2 12
meisjes 7 7 4 18
totaal 14 10 6 30
a

Hoeveel procent van de meisjes heeft blauwe ogen? Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

b

Hoeveel procent van de leerlingen met blauwe ogen is een meisje? Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

verder | terug