Tabellen en grafieken > Tabellen
123456Tabellen

Verkennen

Opgave V1

Via internet kun je tabellen zoeken. Google helpt je natuurlijk, maar de sites van de meeste instanties en/of bedrijven kun je gemakkelijk zelf vinden.

Ga naar www.cbs.nl (de site van het CBS).

a

Zoek een tabel met het verloop van de bevolking van Nederland in de jaren 1900 - heden.

b

Zoek op de site van het CBS een tabel met de prijsindexen van bestaande koopwoningen van je eigen provincie. Welk jaar was de index ? En wat betekent dat? Hoeveel bedraagt de prijsindex nu?

c

Kies op de site van het CBS voor THEMA-CIJFERS-BEVOLKING. Aan welke rij(en) kun je zien dat Nederlanders steeds ouder worden (vergrijzing)?

Opgave V2

Een verzekeraar biedt een autoverzekering aan. Hier vind je de bonus/malus-regeling voor de berekening van de premie voor deze autoverzekering. Ga uit van een basispremie van € 1000,00. Een automobilist die deze verzekering afsluit start op trede 4.

a

Wat betekent bonus/malusregeling en hoeveel procent korting krijg je als je op bonus/malustrede 6 terecht bent gekomen?

b

Bij welke trede(n) krijg je geen korting maar moet je extra betalen? En hoeveel jaar moet je minimaal schadevrij rijden om korting te krijgen, als je op trede 1 zit?

c

Welke kolom(men) bevatten relatieve gegevens?

d

Welke kolom(men) bevatten absolute gegevens?

verder | terug