Tabellen en grafieken > Tabellen
123456Tabellen

Testen

Opgave 14

Je ziet een tabel van het aantal Nederlanders in de loop van de jaren. Deze tabel is afkomstig van de website van het CBS.

a

Laat zien dat het aantal mannen en het aantal vrouwen in overeenstemming is met de totale bevolking.

b

De totale bevolkingsgroei kun je niet afleiden uit het verloop van de totale bevolking. Heb je daarvoor een verklaring?

c

Reken voor het jaar 2000 het getal dat hoort bij "totale bevolkingsgroei, relatief" na.

d

Laat voor het jaar 2000 zien dat het getal dat staat bij "geboorteoverschot" klopt met de rest van de tabel.

e

Bereken de oppervlakte van Nederland in het jaar 2000. Is die oppervlakte gedurende de jaren 1950 tot 2000 constant gebleven? Geef een verklaring.

f

Welke kolom(men) bevat(ten) relatieve gegevens?

Opgave 15
Italië anders totaal
vliegtuig
touringcar
anders
totaal

Veel Nederlanders gaan naar het buitenland op vakantie. Bij bestemmingen verder weg (zoals Italië) wordt dan soms van het vliegtuig gebruikgemaakt, maar ook wel van de bus of de trein of de eigen auto. In 2008 werden vakanties naar het buitenland geboekt. Daarvan waren er met bestemming Italië. Er werden vliegvakanties geboekt waarvan slechts deel een bestemming in Italië kende. Verder waren er touringcarreizen naar Italië geboekt, dat is een kwart van het totaal aantal touringcarreizen dat jaar.

a

Vul met de gegevens uit de tekst de kruistabel in.

b

Welk deel van de Italiëgangers in 2008 nam deel aan een touringcarreis?

c

Welke kolom(men) bevat(ten) relatieve gegeven?

verder | terug