Tabellen en grafieken > Tabellen
123456Tabellen

Theorie

Het is belangrijk om informatie in getallen beknopt en overzichtelijk weer te geven. Maar je moet er wel zorgvuldig en kritisch mee om leren gaan.

Een tabel is een getallenoverzicht in rijen en kolommen. Hier hebben de kolommen een opschrift, evenals de tabel zelf. De kolommen 1 en 2 bevatten absolute getallen; werkelijke aantallen die door tellen tot stand komen. Kolom 3 bevat relatieve getallen; het aantal mannen ten opzichte van (in relatie tot) het aantal vrouwen. Met behulp van die tabel kun je uitrekenen hoeveel mannen en hoeveel vrouwen er in een bepaald jaar in Deventer woonden.

verder | terug