Tabellen en grafieken > Procenten
123456Procenten

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1

€ 151,20

Opgave V2

€ 60,00

Opgave 1
a

b

c

d

en
Dus % is iets minder dan deel.

Opgave 2
a

Het indexcijfer bij 2018 bedroeg en dat is % meer dan bij 2015.

b

Ongeveer kg.

c

In 2016 is de prijs kg. Dus nee, de prijs in 2018 is niet gestegen ten opzichte van die in 2016.

Opgave 3
a

%

b

%

c

%

d

%

Opgave 4
a

b

c

d

Opgave 5
a

%

b

%

c

%

d

%

e

%

f

%

Opgave 6
a

% en dat is meer dan .
is dus meer.

b

% en dat is minder dan %.
Dus % is meer.

Opgave 7
a

Je moet % betalen. Dit is: euro.

b

Je moet nu % betalen. Dit is: euro.

c

Benzine kost nu % van de oude prijs.

euro.

Opgave 8

Nee, bijvoorbeeld .

Opgave 9
a

Inclusief btw is dit %. Dit is: euro.

b

Je hebt % betaald. Dus de prijs inclusief btw is: euro.

Dit is %. Dus de prijs inclusief btw is: euro.

Opgave 10
a

2006. Dat betekent dat vanaf dit jaar gemeten is.

b

c

%
Dat is een stijging van %.

d

Je kunt aflezen uit de tabel dat het antwoord moet zijn.

Je kunt het ook berekenen:

%

e

en . Dus een toename van %.

Opgave 11
a

.

b

%.

Opgave 12
a

%

b

%

c

%

d

%

e

De toename is euro.

%.

Opgave 13
a

, dus € 40,00.

b

Het bedrag neemt toe van % naar %.

, dus € 1,50.

c

De prijs verandert van % naar %.

, dus € 17,75.

d

De prijs is nu %.

, dus € 115,91.

e

De prijs is nu %.

, dus € 53,68.

Opgave 14
a

%; %; %

Dus: < 18% < 34% < < 75% < .

b

; ; .

Dus: van de < van de < van de .

c

; ; .

Dus: % van € 25,00 % van € 39,00 % van € 11,75.

Opgave 15
a

%

b

De korting is euro.

%.

c

Het is euro duurder. Dit is: %.

Opgave 16
a

2005

b

euro.

c

euro.

d

Was de koopwoning in 2004 of in 2012 het meeste waard?
Licht je antwoord toe.

e

Was er tussen 2005 en 2010 een prijsstijging of een prijsdaling?
Licht je antwoord toe.

Opgave 17
a

euro korting.

Je kiest voor %, dat is voordeliger.

b

Je moet % gaan betalen.

€ 17,66 is goedkoper dan € 17,75. Je blijft bij je huidige provider.

c

Je hebt % betaald.

euro.

d

Een jonge scooterrijder betaalt %.

euro.

Opgave 18
a

Het te betalen bedrag is euro.

b

% korting op de prijs zonder btw betekent dat je euro betaalt.

% korting op de prijs met btw betekent dat je euro betaalt.

Dat maakt dus geen verschil.

Opgave 19

Het is niet juist. De € 500,00 die de handelaar betaalt is inclusief % btw. Dit betekent dat € 500,00 gelijk is aan %. Bereken de af te dragen btw als volgt: euro.

Opgave 20
a

b

%

c

d

Ongeveer %

e

f

g

%

Opgave 21
a

€ 1,34

b

€ 5,40

Opgave 22
a

33,9%

b

25,3%

c

km2

d

km2 snelweg is ongeveer 0,11% van de oppervlakte van Nederland.

e

km per km2.

f

36,1%

g

km

h

10,0%

verder | terug