Tabellen en grafieken > Procenten
123456Procenten

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1

€ 151,20

Opgave V2

€ 60,00

Opgave 1
a

`23/100`

b

`23/100 * 150 = 34,50`

c

`25/100 = 1/4`

d

`33/100 = 0,33` en `1/3 = 0,33333333...`
Dus `33` % is iets minder dan `1/3` deel.

Opgave 2
a

Het indexcijfer bij 2018 bedroeg `103,95` en dat is `103,95 - 100 = 3,95` % meer dan bij 2015.

b

`1` % is gelijk aan `0,65` , dus `103,95` % is `103,95 * 0,65 ~~ 67,7` kg.

c

In 2016 is de prijs `110 * 0,65 = 71,5` kg. Dus nee, de prijs in 2018 is niet gestegen ten opzichte van die in 2016.

Opgave 3
a

`25` %

b

`37,5` %

c

`0,1` %

d

`314` %

Opgave 4
a

`24/100*150=36`

b

`11/100+2150=236,5`

c

`(3,4)/100 * 15600=530,4`

d

`(0,4)/100*530=2,12`

Opgave 5
a

`1/4=25/100=25` %

b

`1/8=125/1000=12,5` %

c

`5/40=125/1000=12,5` %

d

`12/50=24/100=24` %

e

`8/25=32/100=32` %

f

`11/500=22/1000=2,2` %

Opgave 6
a

`5/11=0,4545...~~45,5` % en dat is meer dan `45/100` .
`5/11` is dus meer.

b

`15/71~~0,211...~~21,1` % en dat is minder dan `23` %.
Dus `23` % is meer.

Opgave 7
a

Je moet `100 - 12,5 = 87,5` % betalen. Dit is: `(87,5)/100*650=568,75` euro.

b

Je moet nu `100 + 5 = 105` % betalen. Dit is: `?=105/100*120=126` euro.

c

Benzine kost nu `100 + 180 = 280` % van de oude prijs.

`280/100*0,54~~1,512` euro.

Opgave 8

Nee, bijvoorbeeld `100xx0,9xx1,1=99` .

Opgave 9
a

Inclusief btw is dit `100 + 21 = 121` %. Dit is: `(121)/100* 650= 786,50` euro.

b

Je hebt `100 - 25 = 75` % betaald. Dus de prijs inclusief btw is: `?=100/75*185~~246,67` euro.

Dit is `100 + 21 =121` %. Dus de prijs inclusief btw is: `100/121 * 246,67~~203,86` euro.

Opgave 10
a

2006. Dat betekent dat vanaf dit jaar gemeten is.

b

`104,9`

c

`104,9 - 100 = 4,9` %
Dat is een stijging van `4,9` %.

d

Je kunt aflezen uit de tabel dat het antwoord `0,8` moet zijn.

Je kunt het ook berekenen:
`104,9-104,1=0,8`
`(0,8)/(104,1)*100~~0,8` %

e

`104,9 - 102,1 = 2,8` en `(2,8)/(102,1) * 100~~2,7` . Dus een toename van `2,7` %.

Opgave 11
a

`(101,6)/100 * 114,4~~116,2` .

b

`112,8 - 100 = 12,8` %.

Opgave 12
a

`1/10=10/100=10` %

b

`5/20=25/100=25` %

c

`(3,5)/21 * 100~~ 16,7` %

d

`25/125 * 100= 20` %

e

De toename is `125,00 - 100,00 = 25,00` euro.

`25/100 * 100 = 25` %.

Opgave 13
a

`4/100 * 1000 =40` , dus € 40,00.

b

Het bedrag neemt toe van `100` % naar `100+12=112` %.

`112/100 * 1,34 ~~ 1,50` , dus € 1,50.

c

De prijs verandert van `100` % naar `100-28=72` %.

`72/100 * 24,65 ~~ 17,75` , dus € 17,75.

d

De prijs is nu `100 + 10 = 110` %.

`100/110 * 127,5~~ 115,91` , dus € 115,91.

e

De prijs is nu `100 - 24 = 76` %.

`100/76* 40,80~~ 53,68` , dus € 53,68.

Opgave 14
a

`1/7~~ 14,3` %; `2/3~~ 66,7` %; `5/6~~ 83,3` %

Dus: `1/7` < 18% < 34% < `2/3` < 75% < `5/6` .

b

`42/712*100~~ 5,9` ; `12/216*100~~ 5,6` ; `?= 8/150*100~~ 5,3` .

Dus: `8` van de `150` < `12` van de `216` < `42` van de `712` .

c

`20/100 * 39=7,8` ; `12/100* 25= 3` ; `90/100 * 11,75~~10,58` .

Dus: `12` % van € 25,00 `lt 20` % van € 39,00 `lt 90` % van € 11,75.

Opgave 15
a

`2/7*100~~ 28,6` %

b

De korting is `39,00 - 34,50 = 4,50` euro.

`(4,50)/(39,00)*100~~ 11,5` %.

c

Het is `18,00 - 15,00 = 3,00` euro duurder. Dit is: `(3,00)/(15,00)*100=20` %.

Opgave 16
a

2005

b

`92/100 * 150000=138000` euro.

c

`100/89 * 189000 =212359,55` euro.

d

In 2004 was de index `96` en in 2012 was de index `92` . In 2004 waren de koopwoningen het meeste waard.

e

De index is van 2005 naar 2010 gestegen van `100` naar `103` .

Opgave 17
a

`20/100 * 85=17` euro korting.

Je kiest voor `20` %, dat is voordeliger.

b

Je moet `100 + 7= 107` % gaan betalen.

`107/100 * 16,50~~17,66`

€ 17,66 is goedkoper dan € 17,75. Je blijft bij je huidige provider.

c

Je hebt `100 - 20 = 80` % betaald.

`100/80 * 49=61,25` euro.

d

Een jonge scooterrijder betaalt `100 + 15= 115` %.

`100/115 * 20,83~~18,11` euro.

Opgave 18
a

Het te betalen bedrag is `400*1,21 = 484` euro.

b

`15` % korting op de prijs zonder btw betekent dat je `0,85*400*1,21 = 411,40` euro betaalt.

`15` % korting op de prijs met btw betekent dat je `400*1,21*0,85 = 411,40` euro betaalt.

Dat maakt dus geen verschil.

Opgave 19

Het is niet juist. De € 500,00 die de handelaar betaalt is inclusief `21` % btw. Dit betekent dat € 500,00 gelijk is aan `121` %. Bereken de af te dragen btw als volgt: `500/121 *21~~86,78` euro.

Opgave 20
a

`43,68`

b

`44,5` %

c

`~~674,07`

d

Ongeveer `18,7` %

e

`385,84`

f

`342,16`

g

`12,1` %

Opgave 21
a

€ 1,34

b

€ 5,40

Opgave 22
a

`33,9` %

b

`25,3` %

c

`41549` km2

d

`47,2` km2 snelweg is ongeveer `0,11` % van de oppervlakte van Nederland.

e

`57,8` km per `1000` km2.

f

`36,1` %

g

`2501,6` km

h

`10,0` %

verder | terug