Tabellen en grafieken > Procenten
123456Procenten

Toepassen

Onder btw wordt Belasting Toegevoegde Waarde verstaan. Elke ondernemer die een goed levert of een dienst verricht brengt deze omzetbelasting in rekening aan de afnemer. Vervolgens moet de ondernemer deze omzetbelasting afdragen aan de Belastingdienst. De afnemer kan de betaalde btw als voorbelasting terugkrijgen van de fiscus als hij kan aantonen dat hij een belastingplichtig ondernemer is en dat hij het geleverde goed/dienst gebruikt binnen zijn onderneming.
Er zijn verschillende tarieven:

  • Het `21` % tarief:
    Dit betaal je over vrijwel alle onroerende goederen en geleverde diensten.

  • Het `9` % tarief:
    Dit betaal je vooral voor voedsel en sommige diensten.

  • Het `0` % tarief:
    Dit geldt vaak voor zaken met het buitenland.

  • In sommige gevallen is er vrijstelling van btw.

Voor meer details kun je bij de belastingdienst terecht.

Opgave 18

Je koopt een nieuwe laptop van € 400 exclusief btw. Daar moet je `21` % btw bij betalen.

a

Hoeveel moet je inclusief btw betalen?

b

De leverancier van de laptop geeft `15` % korting.
Heb je die korting liever over de prijs zonder btw of de prijs met btw?

Opgave 19

Een rijwielhandelaar koopt voor € 500,00 een tweedehands fiets terug van een klant. Dat is inclusief `21` % btw. De btw moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Hij berekent dat de btw € 105,00 bedraagt.

Is dat juist? Zo nee, laat dan zien hoe je de btw wel moet berekenen.

verder | terug