Tabellen en grafieken > Procenten
123456Procenten

Voorbeeld 1

Wat is meer: `23` van de `53` of `31` van de `64` ?

> antwoord
aantal 53 23
procent 100 ?

Je kunt werken met een verhoudingstabel: `?=23/53 * 100~~43,4` %.
Of je deelt: `23/53 ~~ 0,434` , dus is het `43,4` %.

aantal 64 31
procent 100 ?

Je kunt werken met een verhoudingstabel: `?=31/64 * 100~~48,4` %.
Of je deelt: `31/64 ~~ 0,484` , dus is dit `48,4` %.

Conclusie: `31` van `64` is meer dan `23` van `53` .

Opgave 3

Schrijf als percentage.

a

`0,25`

b

`0,375`

c

`0,001`

d

`3,14`

Opgave 4

Bereken.

a

`24` % van `150`

b

`11` % van `2150`

c

`3,4` % van `15600`

d

`0,4` % van `530`

Opgave 5

Schrijf als percentage.

a

`1/4` deel

b

`1/8` deel

c

`5` van de `40`

d

`12/50` deel

e

`8` van de `25`

f

`11/500` deel

Opgave 6

Wat is naar verhouding meer?

a

`5` van de `11` of `45` van de `100`

b

`23` % of `15/71` deel

verder | terug