Tabellen en grafieken > Procenten
123456Procenten

Uitleg

Regelmatig kom je procenten tegen. "Pro centum" is Latijn en betekent per honderd, dus één van elke honderd, dus deel. Met procenten rekenen is daarom rekenen met honderdsten: % .
% van een geheel is het deel ervan en dat kun je berekenen door te vermenigvuldigen met .

Het werken met procenten is al heel oud, zelfs de Oude Grieken kenden al het werken "per honderd" .

Een voorbeeld van het werken met procenten is het indexcijfer. Een indexcijfer geeft een procentuele stijging of daling aan. Een indextabel begint op een bepaald moment met een index van (%).

jaar index jaarmutatie
2015
2016
2017
2018

Stel dat de prijs van een bepaald artikel in 2015 een index van heeft gekregen. Na één jaar is de prijs % toegenomen; het indexcijfer wordt dan . Het jaar daarna is die prijs met % afgenomen; het indexcijfer wordt dan: . Het derde jaar is de prijs met % toegenomen; het indexcijfer is dan geworden. In de tabel wordt dit weergegeven.

Opgave 1

Bekijk in de Uitleg wat je onder een percentage verstaat.

% komt overeen met deel.

a

Met welk deel komt % overeen?

b

Bereken % van .

c

Laat zien dat % overeenkomt met deel.

d

Waarom is % niet precies gelijk aan deel? Is het meer of minder?

Opgave 2

Bekijk de tabel met indexcijfers in de Uitleg .

a

Hoe zie je dat de prijs in 2018 verjaardag % hoger was dan in 2015?

b

Als de prijs in 2015 euro bedroeg, hoeveel bedroeg dit dan in 2018?

c

Is de prijs in 2018 gestegen ten opzichte van die in 2016?

verder | terug