Tabellen en grafieken > Procenten
123456Procenten

Uitleg

Regelmatig kom je procenten tegen. "Pro centum" is Latijn en betekent per honderd, dus één van elke honderd, dus `1/100` deel. Met procenten rekenen is daarom rekenen met honderdsten: `45` % `= 45/100 = 0,45` .
`45` % van een geheel is het `45/100` deel ervan en dat kun je berekenen door te vermenigvuldigen met `0,45` .

Het werken met procenten is al heel oud, zelfs de Oude Grieken kenden al het werken "per honderd" .

Een voorbeeld van het werken met procenten is het indexcijfer. Een indexcijfer geeft een procentuele stijging of daling aan. Een indextabel begint op een bepaald moment met een index van `100` ( `= 100` %).

jaar index jaarmutatie
2015 `100`
2016 `110` `+10`
2017 `99` `-11`
2018 `103,95` `+4,95`

Stel dat de prijs van een bepaald artikel in 2015 een index van `100` heeft gekregen. Na één jaar is de prijs `10` % toegenomen; het indexcijfer wordt dan `100+0,10*100=110` . Het jaar daarna is die prijs met `10` % afgenomen; het indexcijfer wordt dan: `110-0,10 * 110=99` . Het derde jaar is de prijs met `5` % toegenomen; het indexcijfer is dan `99+0,05 * 99=103,95` geworden. In de tabel wordt dit weergegeven.

Opgave 1

Bekijk in de Uitleg wat je onder een percentage verstaat.

`45` % komt overeen met `45/100` deel.

a

Met welk deel komt `23` % overeen?

b

Bereken `23` % van `150` .

c

Laat zien dat `25` % overeenkomt met `1/4` deel.

d

Waarom is `33` % niet precies gelijk aan `1/3` deel? Is het meer of minder?

Opgave 2

Bekijk de tabel met indexcijfers in de Uitleg .

a

Hoe zie je dat de prijs in 2018 `3,95` % hoger was dan in 2015?

b

Als de prijs in 2015 `65` euro bedroeg, hoeveel bedroeg dit dan in 2018?

c

Is de prijs in 2018 gestegen ten opzichte van die in 2016?

verder | terug