Tabellen en grafieken > Procenten
123456Procenten

Testen

Opgave 20

Bereken.

a

% van is ...

b

is ongeveer ...% van .

c

is % van ...

d

neemt toe tot , dat is een toename van ...%

e

neemt met % toe tot ...

f

neemt af met % tot ...

g

neemt af tot , dat is een afname van ongeveer ...%.

Opgave 21

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt voor Nederland alle prijzen bij.
De index in het jaar 2006 is gesteld op . De huidige index is .

a

Wat kost een brood, dat in 2006 € 1,20 kostte?

b

Wat kostte een pak koffie, dat nu € 6,05 kost, in 2006?

Opgave 22

In Nederland hebben we in 2008 ongeveer km aan autosnelweg, in België is dat km. Nederland kent km snelweg per km2.

a

Hoeveel procent aan kilometersnelweg heeft Nederland meer dan België?

b

Hoeveel procent aan kilometer snelweg heeft België minder dan Nederland?

c

Hoe groot is de oppervlakte van Nederland?

d

Neem aan dat een autosnelweg gemiddeld ongeveer m breed is (een rijstrook is m breed). Hoeveel procent van Nederland is autosnelweg?

e

België heeft de grootste snelwegdichtheid van de Europese Unie. België heeft een oppervlakte van km2. Hoeveel km snelweg per km2 heeft België?

f

Hoeveel procent is de landoppervlakte van Nederland groter dan die van België?

g

Stel dat Nederland er in de periode 2009-2011 in het totaal 6% km snelweg bij krijgt. Hoeveel kilometer snelweg heeft Nederland dan in 2012?

h

Stel dat in België het aantal kilometer snelweg in 2009 toegenomen is tot  km. Met hoeveel procent nam het aantal km snelweg daar dan toe?

verder | terug