Tabellen en grafieken > Procenten
123456Procenten

Theorie

`1` procent is `1/100 = 0,01` . Dus `1` % ergens van is `1/100` deel daarvan.

getal 125 150
procent 100 ?

Bij het rekenen met procenten kun je werken met verhoudingstabellen.
Daarin bereken je bijvoorbeeld hoeveel procent `150` is als `125` overeenkomt met `100` %:

`150/125 * 100 = 120` %.

Je gebruikt procenten vooral om te vergelijken. Het is niet eenvoudig om te zeggen of `11` van de `43` een groter of kleiner deel is dan `23` van de `81` . Wanneer je berekent hoeveel procent `11` van de `43` is ( `25,58…` %) en hoeveel procent `23` van de `81` is ( `28,39…` %), dan kun je het antwoord zo geven.

Het werken met een index en met een indexcijfer is een voorbeeld van het werken met procenten.

verder | terug