Tabellen en grafieken > Procenten
123456Procenten

Theorie

procent is . Dus % ergens van is deel daarvan.

getal 125 150
procent 100 ?

Bij het rekenen met procenten kun je werken met verhoudingstabellen.
Daarin bereken je bijvoorbeeld hoeveel procent is als overeenkomt met %:

%.

Je gebruikt procenten vooral om te vergelijken. Het is niet eenvoudig om te zeggen of van de een groter of kleiner deel is dan van de . Wanneer je berekent hoeveel procent van de is (%) en hoeveel procent van de is (%), dan kun je het antwoord zo geven.

Het werken met een index en met een indexcijfer is een voorbeeld van het werken met procenten.

verder | terug