Tabellen en grafieken > Grafieken
123456Grafieken

Verwerken

Opgave 8

De tabel geeft het aantal dodelijke ongelukken ten gevolge van branden in de periode 1950 tot en met 1982 in de Verenigde Staten weer.

a

Teken een geschikte grafiek bij de eerste twee kolommen.

b

Welke variabele is de afhankelijke variabele?

c

Kun je een conclusie trekken over het aantal doden als gevolg van brand?

d

Zie je dat het best terug in de tabel of in de grafiek?

e

Waarom is ook de derde kolom nodig om te concluderen dat het nemen van maatregelen voor brandpreventie na 1980 vruchten begon af te werpen?

f

Schat met behulp van de tabel hoeveel inwoners de Verenigde Staten in 1982 had.

Opgave 9

In de maand december van 2014 was het koud in Nederland. Vanaf sinterklaas tot en met eerste kerstdag waren de minimumtemperaturen per dag in °C achtereenvolgens `text(-)1` ; `text(-)3` ; `text(-)8` ; `3` ; `text(-)12` ; `text(-)10` ; `0` ; `1` ; `text(-)1` ; `text(-)1` ; `text(-)3; text(-)2` ; `0` ; `text(-)5` ; `text(-)4` ; `text(-)3` ; `text(-)6` ; `text(-)11` ; `9` ; `7` ; `6` .

a

Teken een lijndiagram bij deze gegevens.

b

Wat is de gemiddelde minimumtemperatuur in deze periode? Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

c

Op hoeveel procent van de dagen vroor het in deze periode? Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

Opgave 10

Als je een glazen vaas onder een gelijkmatig stromende kraan houdt, zie je de waterspiegel in de vaas stijgen. De vier vazen hebben dezelfde hoogte, maar een verschillende vorm. De vier grafieken geven de waterhoogte `h` (in centimeter) uitgezet tegen de tijd `t` (in seconden).

a

Geef aan welke grafiek bij welk glas hoort. Waarom zijn dit allemaal vloeiend lopende grafieken?

b

Leg uit waarom de grafiek die je bij a hebt aangegeven bij glas 4 hoort.

c

Teken de grafieken van `h` afhankelijk van `t` als het water twee keer zo snel stroomt.

Opgave 11

De hoeveelheid kooldioxide (CO2) en de hoeveelheid zuurstof (O2) in de lucht worden onder andere in balans gehouden doordat de planten op aarde kooldioxide omzetten in zuurstof. Deze grafieken laten dat zien.

a

Hoe groot is de periode van de grafiek van CO2?

b

Waarom daalt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de periode mei tot en met augustus?

c

Hoeveel cm³ CO2 zat er in 1990 per m³ minimaal in de atmosfeer en hoeveel maximaal?

d

De maxima van de bovenste grafiek komen overeen met de minima van de onderste grafiek en andersom. Verklaar dit.

e

Teken een trendlijn voor de kooldioxidegrafiek.

f

Voorspel het gehalte kooldioxide in januari 2010 als deze trend zich voortzet.

Opgave 12

Bekijk de figuur met de levensverwachting in verschillende delen van de wereld.

a

Leg uit waarom er geen lijngrafiek getekend is.

b

Alle staven van de figuur zijn minimaal drie keer zo hoog als die van Afrika. Worden de mensen in Australië drie keer zo oud als in Afrika? Licht je antwoord toe.

c

Welke gegevens zijn in deze figuur tegen elkaar uitgezet?

d

Wat zou je moeten veranderen om een betere grafische voorstelling van de werkelijkheid te krijgen?

verder | terug