Tabellen en grafieken > Grafieken
123456Grafieken

Voorbeeld 1

Bekijk de tabel van de bevolking van Deventer. Het aantal personen hangt af van de tijd (jaartal).

  • Maak een bijpassende grafiek. Welke soort grafiek maak je en waarom?

  • In de loop van 2004 is de gemeente Deventer uitgebreid. Hoe zie je dat in de grafiek?

> antwoord

Zet de punten uit de tabel in een assenstelsel en verbind ze.

Er is gekozen voor een lijngrafiek, omdat de tussenwaarden niet bekend zijn. Hier past ook wel een vloeiende grafiek bij, want er zullen waarschijnlijk geen rare uitschieters zijn gedurende een jaar. Zelfs een trapgrafiek is te verdedigen: je baseert je dan uitsluitend op de tellingen van 1 januari van elk jaar en neemt dat als waarde voor een heel jaar.

De uitbreiding van de gemeente is terug te vinden in de snelle stijging tussen de punten bij 2004 en 2005. Die stijging heeft in de loop van 2004 plaatsgevonden. Kennelijk nam het aantal personen toen sneller toe vanwege gebiedsuitbreiding.

Opgave 3

Je ziet een tabel van het aantal Nederlanders in de loop van de jaren. Deze tabel is afkomstig van de website van het CBS.

a

Maak een grafiek van het aantal inwoners van Nederland in de loop van de jaren.

b

Welke twee variabelen heb je tegen elkaar uitgezet?

c

Welke van beide variabelen is de onafhankelijke variabele?

d

Hoe zie je dat aan de grafiek?

e

Waarom kun je eigenlijk geen vloeiende grafiek maken?

f

Wat is het voordeel van een grafiek boven een tabel?

e

Zijn er ook nadelen?

Opgave 4

Bekijk in de tabel in Opgave 3 de rijen "levendgeborenen" , "overledenen" en "geboorteoverschot" .

a

Teken de drie grafieken van deze variabelen uitgezet tegen de tijd (in jaren) in één figuur.

b

Waarom noem je de grafiek van geboorteoverschot ook wel de "verschilgrafiek" van de andere twee?

c

In welke periode is de grafiek van geboorteoverschot stijgend?

d

Het geboorteoverschot in Nederland is over het algemeen dalend. Wat betekent dat?

verder | terug