Tabellen en grafieken > Grafieken
123456Grafieken

Voorbeeld 3

Deze grafiek geeft de snelheid aan van iemand die vanaf huis met zijn scooter naar school gaat. Je ziet dat hij de eerste halve minuut gemiddeld 20 km/h rijdt. Hoeveel km legt hij die eerste halve minuut af? Teken een grafiek van de afgelegde afstand afhankelijk van de tijd.

> antwoord

De eerste halve minuut rijdt hij gemiddeld `20` km/h = `1/3` km/min. In die halve minuut legt hij `1/6` km af. Daarna rijdt hij drieënhalve minuut met
`40` km/h = `2/3` km/min. Hij legt dan elke halve minuut `1/3` km af. Hierbij kun je een tabel maken voor de eerste vier minuten. De volgende halve minuut rijdt hij gemiddeld weer met `20` km/h = `1/3` km/min. Dan staat hij een minuut stil. Zo kun je je tabel en je grafiek voortzetten en afmaken. Ga na dat er in totaal `4 2/3` km wordt afgelegd.

Opgave 6

Je ziet de grafiek van twee wielrenners die een wedstrijd over `120`  km rijden. Het is een individuele tijdrit, dus ze starten na elkaar.

a

Welke van beide wielrenners startte het snelst? Hoe zie je dat aan de grafiek?

b

Hoeveel bedroeg de gemiddelde snelheid van renner A gedurende de rit? Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

c

Welk stuk van de route gaan ze bergop? Licht je antwoord toe.

d

Wie van beiden is de beste klimmer? Licht je antwoord toe.

e

Wie wint de tijdrit? Licht je antwoord toe.

f

Waarom hebben deze grafieken geen dalende stukken?

Opgave 7

Op de intensive care van een ziekenhuis bewaakt men met hartbewakingsapparatuur de hartfunctie van patiënten. Je ziet een grafische weergave van de hartslag van een patiënt. De hartslag wordt gewoonlijk uitgedrukt in het aantal slagen per minuut.

a

Wat is het aantal hartslagen van deze patiënt per minuut?

b

Hoe groot is de hartslagfrequentie per seconde?

c

De grafiek herhaalt zich steeds. Hoe groot is de periode van dit periodieke verschijnsel?

d

Iemand die een zware lichamelijke inspanning heeft geleverd, heeft kort daarna meestal een verhoogde hartslagfrequentie. Hoe zal de grafiek van deze persoon eruitzien na een zware lichamelijke inspanning qua periode en hartslagfrequentie?

verder | terug